Bàn chải Colgate® 360º® Wholemouth Clean

Bàn chải Colgate® 360º® Whole Mouth Clean được thiết kế cho tất cả bệnh nhân để chải sạch răng, nướu, lưỡi và mặt trong má.