Liên hệ

Điện thoại

Cám ơn bạn đã đến với trang ColgateProfessional.com.vn.

Bộ phận Quan Hệ Nha Khoa
(84.8) 39 113 888 

Gửi thư cho chúng tôi
Colgate-Palmolive

Bộ phận Quan Hệ Nha Khoa
Công ty Colgate-Palmolive Việt Nam
Tòa nhà Saigon Trade Center
37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam