Giúp Bệnh Nhân Hiểu Các Bệnh Về Nướu

Video này cho thấy sự tiến triển của bệnh nha chu, trong đó có viêm nướu và nha chu.

Yếu Tố Gia Tăng Nguy Cơ

Thảo luận với bệnh nhân của bạn nếu họ có bất kỳ các yếu tố gây nguy cơ nào dưới đây 

Diễn Biến Của Bệnh

Trượt xuống để cho bệnh nhân xem tiến triển của bệnh về nướu 

Các Giải Pháp Điều Trị Tại Phòng Nha

Các quy trình điều trị phổ biến nhất tại phòng nha

Các Giải Pháp Điều Trị Tại Nhà

Các phương pháp điều trị phổ biến nhất tại nhà