Sơ đồ trang web

Tiêu điểm sức khỏe

Tác nhân kháng khuẩn tác dụng như thế nào?
NSMKK chứa một tác nhân kháng khuẩn (TNKK), là một hóa chất có khả năng tiêu diệt vi khuẩn (TN diệt khuẩn) hoặc ức chế biến dưỡng và sự nhân lên của vi khuẩn (TN ngưng khuẩn). Đọc thêm