Giáo dục bệnh nhân:

Hình ảnh

 
Giai đoạn viêm nha chu nặng
Những tiện ích cho Người đã đăng kí

Lựa chọn thông tin và sự kiện phù hợp cho bệnh nhân của bạn, đăng những tài liệu lên trang web của bạn khi bạn đăng nhập vào Colgate Professional. Sau khi đăng kí bạn có thể:
  • Đăng những hình ảnh và video lên trang web của bạn.
  • Tạo, chỉnh sửa và gửi email cùng với các hình ảnh
  • Tải những đoạn DVD cho việc tư vấn tại phòng nha của bạn
  • Tùy chỉnh và in tài liệu cầm tay cho bệnh nhân.

Đăng kí ngay !
Đã đăng kí ? Đăng nhập