Trợ giúp

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Xuất các tài liệu giáo dục để in

Khi là thành viên, bạn có thể xuất những bài viết, hình ảnh và phim bằng cách tạo ra những mẫu in, email hoặc file cho trang web của bạn. Vào mục Thông tin cho bệnh nhân,/a> và chọn chủ đề hoặc bấm tìm tài liệu trong thư viện thông tin. Bấm vào “Tìm thông tin” và đi theo các kết quả được tìm thấy.

Sử dụng hình ảnh và phim

Khi đã là thành viên, bạn có thể đặt liên kết đến phim và hình ảnh trong trang web của bạn để cho bệnh nhân xem. Bạn vào Thông tin cho bệnh nhân và chọn chủ đề hoặc tìm kiếm hình ảnh và phim trong thư viện hoặc bạn có thể trực tiếp vào mục Hình ảnh và Phim, trong phần Thông tin cho bệnh nhân. Sau khi đã tìm thấy hình ảnh bạn muốn để lên trang web của bạn, bạn hãy bấm vào liên kết “Chèn hình ảnh này vào trang web của bạn”, chép mã html được tạo ra và điền mã đó vào trang của bạn.

Tính năng news feed là gì ?

News feed là những tin tức được đưa trực tiếp đến một trình duyệt web hoặc một trang web. Dó cũng là công cụ thu thập thông tin cho bạn. Bên dưới là một vài những công cụ đọc tin phổ biến nhất mà bạn có thể dùng để truy cập những tin tức của bạn trong trang Colgate Professional.

Đăng kí thành viên và đăng nhập

Để đăng kí thành viên bạn bấm vào thể Đăng kí đặt trên thanh điều hướng (Navigation bar) đặt ở phía trên cùng của trang web hoặc bạn có thể xem trước một số tính năng của trang web trước khi đăng kí thành viên. Sau khi đăng kí, chúng tôi sẽ gửi một email xác nhận thông tin cho bạn. Khi bạn đã đăng kí là thành viên của trang web, bạn cần phải điền tên người dùng và mật khẩu vào góc trên bên tay phải của trang web để đăng nhập. Nếu bạn quên mật khẩu, hãy bấm vào link Giúp đỡ đặt ngay phía dưới nút đăng nhậ.

Thông tin cá nhân của bạn

Hãy bấm vào Thông tin cá nhân của tôi đặt ở thanh điều hướng (navigation bar) ở trên cùng của trang web để xem và điều chỉnh thông tin cá nhân của bạn, bao gồm địa chỉ email, mật khẩu và địa chỉ gửi và nhận thư của bạn.

Nhận mẫu dùng thử

Hiện nay tính năng này chưa có trên trang của Việt Nam.

Cá nhân hóa tài liệu thông tin cho bệnh nhân

Bạn phải đăng kí là thành viên và phải thiết lập thông tin cá nhân của bạn để có thể tùy biến tài liệu giáo dục cho bệnh nhân của bạn trên trang web này với logo và chữ kí của bạn. Vào phần Thông tin cho bệnh nhân và lựa chọn chủ đề hoặc tìm kiếm chủ đề trong thư viện của chúng tôi. Bấm vào “Tìm thông tin” và xem các kết quả tìm thấy. Sau khi bạn chọn công bố những tài liệu này, bạn có thể lưu những nội dung đã tùy biến vào Mục yêu thích của bạn.


Cần thêm sự trợ giúp? Liên hệ với chúng tôi